Doelstellingen

De Dutch Alouette Foundation is opgericht op 31 maart 2020. Deze is voortgekomen uit de interesse en behoefte om het Erfgoed de Alouette helikopter en haar rijk verleden binnen de Koninklijke Luchtmacht en Schreiner Airways te behouden. We willen een plek zijn waar mensen herenigd kunnen worden met elkaar en met de machines. Alleen op deze manier behouden we de verhalen en gaat de historie voor de Nederlandse Luchtvaart niet verloren.

De Foundation

Organisatorisch bestaat de Foundation uit een bestuur en een restauratieteam die uitvoering geven aan de activiteiten zoals in de doelstelling omschreven. De Foundation is hierbij voornemens een museum te worden waarbij op gezette tijden belanghebbende en geïnteresseerden een bezoek kunnen brengen om de aanwezige collectie van helikopters, boekwerken, foto’s en historisch beeldmateriaal te bekijken, ervaringen te delen en deel te nemen aan technische workshops of themadagen die de Foundation organiseert.

Beloningsbeleid

De Dutch Alouette Foundation werkt met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de Foundation ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Beleidsplan

In het beleidsplan staan onder andere de doelstellingen, informatie over het bestuur, de financiën en besteding van het vermogen.
Bekijk het beleidsplan hier

Events

Daarnaast is de doelstelling het doen van aankopen, restaureren en in displayconditie houden van dit type helikopter alsmede het behartigen van de belangen van verzamelaars en geïnteresseerden. Dit wordt in de dagelijkse praktijk vertaald door middel van:

  • Het geven van rondleidingen
  • Het ondersteunen van restauratiewerken
  • Het geven van technische workshops
  • Het geven van walk-around
  • Het houden van bijeenkomsten
  • Het geven van presentaties
  • Het bijwonen van reünies
  • Het faciliteren van filmmiddagen
  • Het opnemen van vlogs en podcast ten behoeve van onze website en Facebook pagina.
Lees hier meer over alle events

Algemene gegevens

De Dutch Alouette Foundation is opgericht op 31-03-2020

Het bezoekadres: Röntgenstraat 8c, 3771 RV te Barneveld

Telefoonnummer: 06-23010954

E-mailadres: secretary@d-a-f.org

Website: www.dutchalouettefoundation.org

Lees hier de privacyverklaring de Dutch Alouette Foundation

Kamer van Koophandel

De Dutch Alouette Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77754867

Het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN (registratienummer ten behoeve van Informatie Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden) is 861128370.

Statutaire Bestuurssamenstelling

De Dutch Alouette Foundation kent statutair een bestuur die bestaat uit drie bestuursleden.

Voorzitter:                          Rob Hoogboom

Secretaris:                         Peter van Diermen

Penningmeester:             Ron Vinkenstijn

Over vertalen

Onze website biedt nu ook de mogelijkheid om vertaald te worden naar een andere taal. We maken hierin gebruik van Google Translate en zijn niet aansprakelijk voor eventuele fout vertaalde teksten of iets dergelijks. Het vertalen van een pagina duurt soms enkele seconden, dus het is mogelijk dat u eerst nog een Nederlandse tekst ziet die daarna verspringt naar de, door u, gekozen taal. De URL’s blijven wel hetzelfde bij vertaling, dus deze blijven Nederlands, ook als u de site vertaald naar het Engels, Frans of Duits.